Muflon

koza_1
Lov Muflona
Hrvatski mufloni pobudili su posebnu pažnju lovačkog puka u Hrvatskoj, Europi i USA . Lovišta koja u ponudi imaju odstrjel muflona praktički mogu garantirati odstrjel trofeje u željenoj medalji, naravno, ako se lovcu nasmiješi božica Diana. Krševit kraj s gustom makijom i skrivenim pašnjacima idealan je habitat za ovu divljač. Upravo takve uvjete pružaju lovišta Sv. Juraj i Jablanac kod Senja, te Dugi Otok. Lov muflona u obalnim lovištima mediteranskog tipa odvija se tijekom cijelog dana, aktivnom potragom za muflonima (lovac gost i stručni pratilac). Za vrijeme ljetnog lova (svibanj – rujan) zbog jakih vrućina lovimo u rano jutro i predvečer. Kako bi osigurali što bolji uspjeh lova, drugi stručni pratilac u isto vrijeme pretražuje druge terene i pronalazi grupe muflona koje imaju interesantna grla za odstrel. Muflon jako dobro vidi i čuje pa je loveći u kamenjaru vrlo teško muflonima prići na manje udaljenosti. Redovito se puca na distancama od 150 do 300 m. Muflon je izrazito tvrda divljač na hitac pa je potrebno divljač pogoditi samo u najvitalnija mjesta, a često i ponoviti pogodak u već ranjenu divljač. Treba obratiti pozornost na utjecaj vjetra pri gađanju i slijediti upute stručnog pratioca tijekom lova. Najbolje vrijeme za lov muflona je od kraja rujna do početka prosinca, lovišta imaju ograničen broj muflona za odstrjel pa se na taj zahtjevan lov morate rano odlučiti. Lovište Sv. Juraj površine 12199 ha, na njega se sa jugoistočne strane nastavlja Lovište Jablanac površine 5877 ha oba lovišta sa svoje južne strane dolaze do morske obale. O kvaliteti lovišta i stručnog osoblja govori i činjenica da su mnogi poznati članovi kluba Ovis i Grand Slam izabrali ova lovišta za svoju novu destinaciju gdje je moguće spojiti odmor na moru s obitelji i lov na kapitalne primjerke muflona. 

hunting-in-croatia-644-mouflon
sea-help-trans-logo-200    Logo-with-Reh-Kopf-bw-53   c-l-002-kroati-logo-53    fanzoj logo serval-logo-55lapis-logo-40
© 2010 Adria-hunt d.o.o. Sva prava pridržana. | Izrada web stranica & hosting KUHADA