Sitna divljač

niska_d_1
Sitna divljač
Većina hrvatskih lovišta gospodari sa sitnom divljači iz kojih izdvajamo nekoliko kvalitetnijih revira. Varaždinska županija poznata je po izuzetno kvalitetnom lovištu Zelendvor u kojem se može loviti fazan, trčka, prepelica i zec. Loviti se može pojedinačo ili u grupi, sa psima ili prigonom. Kvarnerski otoci, Dalmacija te Lika i Gorski kotar imaju bogata lovišta za lov šljuka, koje lovimo s ptičarima, ili na preletu. Posebno je atraktvina naša autohtona kamenjarka – grivna koja napućuje većinu kvarnerskih i dalmatinskih otoka te priobalna područja. Ukoliko ste pasionirani lovac na neku od naših vrsta sitne divljači, možemo za Vas organizirati lov na istu. Lov preko vikenda ili u nekoliko navrata preko jedne lovne sezone sve je moguće i zavisi isključivo od Vaših interesa, želja i slobodnog vremena.

hunting-in-croatia-644-pheasant